klas

AEP 5 a  (maandag) 

AEP 5b   (dinsdag) 

AEP 5c    (woensdag) 

AEB 4a  (dinsdag) 

AEB 5a  (dinsdag) 

jaar 2007-2008

  Verkeer en vervoer

Motorvoertuigentechniek

 

Opdrachten Nederlands : deadline  16 juni om nog te kunnen verwerken

 

 

cijfers aep 5a  toets Kwaliteit,presentatie + Arbeid en samenleving 19 mei 2008  ----->

cijfers aep 5a  Hertoets Kwaliteit,presentatie + Arbeid en samenleving 2 juni 2008  ----->

cijfers aep 5b  Hertoets Kwaliteit,presentatie + Arbeid en samenleving 3 juni 2008  ----->

cijfers aep 5c  Hertoets Kwaliteit,presentatie + Arbeid en samenleving 4 juni 2008  ----->

cijfers aeb 4-5 a  Hertoets Kwaliteit,presentatie + Arbeid en samenleving 3 juni 2008  ----->

Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---

 

week 25 - 2008   HERTOETSEN TOTAAL (2e hertoets)

 

week 24 - 2008   bespreken resultaten  + aanmelding tweede en laatste hertoetsmogelijk

 

week 23 - 2008

Hertoets:
op de lesdag
  Hertoets Beroepsvorming  4T  Kwaliteit, presentatie en communicatie JBVN3KPC4

Hertoets Beroepsvorming 8T  MVC3 EW mod4 Arbeid en samenleving  JBVN3MCV8

 

week 22 - 2008   bespreken resultaten    +   toetstraining ( verplicht )

 

week 21 - 2008

Toetsweek:
op de lesdag toetsen
 
Toets Beroepsvorming  4T  Kwaliteit, presentatie en communicatie JBVN3KPC4

Toets Beroepsvorming 8T  MVC3 EW mod4 Arbeid en samenleving  JBVN3MCV8

 

week 20 - 2008   maandag
2e pinksterdag
 

 

week 19 - 2008   Meivakantie     (Let op: herzie je opdracht Nederlands voor week 21indien nog onvoldoende)

Proeftoetsen:

PROEFTOETS EW Module 4 Arbeid en Samenleven       ---->

PROEFTOETS EW Module 4 Arbeid/Samenleven  Antw.  ---->

Proeftoets  Kwaliteit,presentatie en communicatie ----->

Antwoorden Kwaliteit,presentatie en communicatie  ----->
Antwoorden module 4  *------>

Antwoorden Katern "Kwaliteit, presentatie en communicatie" ----->

 

week 18 - 2008   Meivakantie

 

week 17 - 2008   Kwaliteit, presentatie en communicatie: hoofdstuk 3 Communicatie

Bespreken vergadertechniek / functioneringsgesprek / beoordelingsgesprek

(Let op: in de maand april opdrachten Nederlands mailen!!!)

Eigenweg:  EW Module 4 "Arbeid en samenleving"

vragen module 4

Nakijken vanaf vraag 3

 

week 16 - 2008    Kwaliteit, presentatie en communicatie: hoofdstuk 3 Communicatie

Besproken Communicatie / vraagtechnieken

Besproken Opdrachten Nederlands / cijfers / stand van zaken

Eigenweg:  EW Module 4 "Arbeid en samenleving"    

Overzicht te maken vragen module 4

1     Technologisering

 1. a. /  e.  ;  2. ; 3. a./ b. ;  4. ;  10. ; 12. ; 14. ; 15.  ;  16.  

2     Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33 ; 34; 35; 36.  

3     Sociale zekerheid

       (Dit hoofdstuk is behandeld bij de module mens en werk)

4     Economische verhoudingen

55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71.


         
aep5b: nog doen in de les  "Lezen en bespreken artikel Kantje boord een revolutie : vergelijking Europa met Islamitische beschaving en China."

 

week 15 - 2008   Besproken : uitwerking  hoofdstuk 2  2.3 + 2.4

Besproken opdrachten Nederlands: titelpagina, indeling, taalgebruik en presentatie
                                                 (enkele opdrachten klassikaal besproken)

Eigenweg: Module 4: hoofdstuk 1 Technologisering

 

week 14 - 2008   maandagklas / dinsdagklas:

Kwaliteit, presentatie en communicatie: uitwerken opdracht 1/2 blz. 19 (niet tot volle tevredenheid uitgevoerde reparaties inventariseren)
Zie ook opdracht klachtenprocedure!!


Lezen en bespreken artikel Kantje boord een revolutie : vergelijking Europa met Islamitische beschaving en China

Eigenweg: Module 4: hoofdstuk 1 Technologisering

 

week 13 - 2008   maandag / dinsdag geen les i.v.m. pasen


woensdagklas wel les
AEP 5c

Kwaliteit, presentatie en communicatie: uitwerken opdracht 1/2 blz. 19 (niet tot volle tevredenheid uitgevoerde reparaties inventariseren)
Zie ook opdracht klachtenprocedure!!

tevens uitwerken  hoofdstuk 2  2.3 + 2.4

Eigenweg: Module 4: hoofdstuk 1 Technologisering

 

week 12 - 2008   Kwaliteit: maken hoofdstuk 2 :  2.1 ; 2.2 en 2.3

 

week 11 - 2008   Kwaliteit: maken opdracht veranderende waarden/normen in garagebedrijven blz. 9

Opdracht Nederlands

Beroepsvorming 12 P Kwaliteit, presentatie en communicatie JBVN3NE10       Opdracht Klachtenprocedure

Bij de behandeling Kwaliteit, presentatie en communicatie hebben we uitvoerig stilgestaan bij wat kwaliteit precies is, de soorten van producteigenschappen, het presenteren van die producteigenschappen en de moeilijkheid van objectieve en subjectieve eigenschappen.

De onderlinge communicatie in een bedrijf en de communicatie met de klant moet altijd werken. Een klachtenprocedure is een hulpmiddel om de communicatie helder te laten verlopen als de dingen niet naar wens gaan. 

Bij dit onderdeel dien je dus een presentatie / folder te maken over een klachtenprocedure. Neem je huidige bedrijf als uitgangspunt. Let op voor wie je de klachtenprocedure opstelt. Stel een presentatie / folder samen.

Zie de uitgebreidere opdrachtbeschrijving. beschrijving --->

 

week 10 - 2008   Kwaliteit: uitwerking aspecten die kwaliteit bepalen

beoordeling kwaliteitsaspecten uitzending over hybride voertuigen
(marketing, maatschappelijke trends , regelgeving en belastingheffingen overheid)

zie aandachtspunten uit les ------>

resultaten hertoets arbeidsomstandigheden & milieu aep 5c  ----->

 

week 09 - 2008   voorjaarsvakantie

 

week 08 - 2008   Inleiding Kwaliteit
Begripsbepaling "Wat is kwaliteit?"
( subjectieve kwaliteit , objectieve kwaliteit, kwaliteitsborging, regelkring, stuurkring, normeringen en certificeringen )

 

week 07 - 2008  

Hertoetsen

Hertoets EW module 2 Mens en werk + hertoets Arbeidsomstandigheden & milieu

 

week 06 - 2008   Hertoets EW module 2 Mens en werk + hertoets Arbeidsomstandigheden & milieu verplaatst naar week 7 op verzoek van studenten i.v.m. andere hertoetsen techniek

Heb je een hertoets, bereid je dan voor en stel in week 6 je vragen. Let op dat je de arbovragen + proeftoetsvragen grondig bestudeert.

Verwerk je opdrachten Nederlands 1e jaar + de opdrachten van dit jaar op tijd.

 

week 05 - 2008   bespreken behaalde resultaten
Training hertoets

Risico-inventarisatie

 

 

week 04 - 2008   Toets Beroepsvorming 3T Arbeidsomstandigheden & milieu JBVN3A&M3


Inleveren Beroepsvorming 11P  JBVN3NEA11
Opdracht verwerking Risico-inventarisatie

(voor het toetsmoment opdracht Risico-inventarisatie + PVA+ Eindverslag hebben ingeleverd)

 

week 03 - 2008   Toets Beroepsvorming 6T (MCV3 EW Module 2 Mens en werk (+ sociale wetgeving)   JBVN3MCV6

Voor AEB 4a geldt:

Afronding EW Module 2 Mens en werk : proeftoets voldoende makenen mailen. Dit geldt als Evaluatietoets ( voorwaardelijke toets ) voor dit onderdeel.

(Uitwerking proeftoetsen bewaren voor eindtoets EW niveau 3 module 1,2,3 en 4: [eindtoets EW 3 maart 2009] )

 

week 02 - 2008   Proeftoets  Arbeidsomstandigheden & milieu                   ------>
                Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)    ------>

Proeftoets EW Module 2 Mens en werk (+ soc.wetgeving)  ------->
              
Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)     ------>

(code verkrijgbaar in de les na toets gemaakt te hebben)
{op afspraak  per email na opgestuurd werk }

 

leerstof toetsen

+

Risico-inventarisatie
  * Vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>
   ( zie ook Arbwet nieuwe stijl -------> of de pdf-folder ------> )   
   antwoorden vragenlijst  ----->

* Milieuwetgeving ( uit Map INNOVAM )

* Arbeidsongeschiktheid ( globaal stappenplan UWV)
   zie stappenplan UWV ------>)

* Sociale wetgeving werknemersverzekeringen + volksverzekeringen kennen
   ( bijvoorbeeld wie komen in aanmerking voor een uitkering WW / WIA en   onder welke
      voorwaarden) folder Stand van zaken juli 2007 sociale wetgeving ------->

* Module 2 Mens en werk ( de opgeven vragen van deze module)
   - begrippenlijst van module 2

    antwoorden module 2 -------->

* Risico-inventarisatie  aanwijzingen -------->
   -----> digitale vragenlijst


week 52 - 2007
week 01 - 2008
  Kerstvakantie

 

week 51 - 2007   Module 2 Mens en werk   :Toevoegen  module 4 het deel sociale wetgeving

De actuele informatie sociale wetgeving tref je aan in de folder Stand van zaken juli 2007 sociale wetgeving ------->


TeArbeidsongeschiktheid:

Te Tegenwoordig spreekt men niet meer van arbeidsongeschiktheid maar over iemands arbeidsvermogen. Volgens de toets wet poortwachter dient gedurende twee jaren de werkgever en de werknemer er alles aan hebben gedaan om weer te herintreden.

     ( zie stappenplan UWV ------>)Opdracht :
* Neem stappenplan UWV door
* Neem werknemersverzekeringen / Volksverzekeringen en voorzieningen door

 

week 50 - 2007   Besproken Wet Milieubeheer 
[ zie Map 3  INNOVAM
]

 

week 49 - 2007   geen les wegens ziekte

 

week 48 - 2007   EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 52, 55, 66, 67, 68 , 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81

bespreken arbowet + vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>

 

week 47 - 2007   verwerken zelfstandig

vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>

 

week 46 - 2007   AEP 5 woensdagklas : i.v.m. ziekte zelfstandig starten met doornemen arbowet nieuwe stijl in open leercentrum. Wegens andere lessen komt Bijsterbosch jullie daar later opzoeken.

Open Leercentrum :
Doornemen alle pagina's nieuwe arbowet 
zie Arbowet nieuwe stijl ------->      

Doel arbowet + nut van risisco-inventarisatie 1e autotechnici
Doel van de Arbowet -------->


Nederlands concept eindverslag bespreken

 

week 45 - 2007   Verwerking risico-inventarisatie vragenlijst

Stand van zaken / knelpunten

- Het overzicht van gevonden risico's
- Het maken van een plan van aanpak
- Het schrijven van een eindverslag

Zie ook: Arbwet nieuwe stijl ------->      
Zie ook : www.arbomobiel.nl

 

week 44 - 2007   [aanwijzing: download de digitale versie en installeer deze op je computer.  -----> digitale vragenlijst ]

zie ook : www.arbomobiel.nl (verschillende vragenlijsten Branche RI&E)

In de les: werken aan digitale vragenlijst in Open Leercentrum


week 43 - 2007   EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 42 t/m 48


Doel van de Arbowet -------->
In de les film arbeidsomstandigheden


door te nemen nemen: risico-inventarisatie

[aanwijzing: download de digitale versie en installeer deze op je computer.  -----> digitale vragenlijst ]


week 42 - 2007   Herfstvakantie geen les


week 41 - 2007   Maken sollicitatieopdracht  ------> mailen

EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 30 t/m 41

 

week 40 - 2007   EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 18 t/m 22

Uitleg positie werknemers in een vrije markt vraag/aanbod
- leeftijdgroepen

CWI - Uitzenbureaus

actueel: ontslagrecht :  de ontslagvergunning

 

week 39 - 2007  

EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 11 t/m 18


week 38 - 2007  

EW3 Model II : Mens en werk

Inleiding Arbeid: waardering voor arbeid
Waardering  -  Erkenning  -  Invloed

Gevoel dat je hebt in het werk, heeft alles met arbeid te maken. 

EW3 Model II : Mens en werk  maken vraag 1 t/m 11

 

week 37 - 2007  
De opstart:

administratieve ordening in groepen