klas

AEP 4a    (dinsdag) 

AEP 4b   (woensdag) 

AEP 4c    (woensdag)

jaar 2007-2008

  Verkeer en vervoer

Motorvoertuigentechniek

 

 

Opdrachten Nederlands : deadline  16 juni om nog te kunnen verwerken

 

cijfers toets exploitatie 3-4 juni   --------> 

Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---

 

 

week 25 - 2008   HERTOETSEN

 

week 24 - 2008   bespreken resultaten  + toetstraining hertoets

 

week 23 - 2008   Toets Beroepsvorming Exploitatie 2T   JBVN3EXP2

Inleveren  Exploitatie 7P JBVN3NE10
Opdracht Instructie

 

week 22 - 2008  

Afronding module 3

PROEFTOETS Module III        ------->

Antwoorden PROEFTOETS III  ----->

(let op: proeftoets Eigenweg module 3 is een verplicht onderdeel; heb je de proeftoets module nog niet gemaild, dan kan dat alleen nog in week 22)

Voorbereiding toets exploitatie

 

week 21 - 2008  

Proeftoets Exploitatie  --------->   

Als je de vragen hebt gemaild krijg, je de code voor de antwoorden   Antwoorden ------->

 

 EW Module III: Sociaal Culturele Veranderingen

Overzicht te maken vragen module III

bespreken vanaf vraag .......

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 23, 29, 38, 39. 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51,  52, 59, 72, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 114, 115, 125, 128, 131, 135, 137

 

week 20 - 2008   maandag
2e pinksterdag

Antwoorden module exploitatie ------>

 EW Module III: Sociaal Culturele Veranderingen

Overzicht te maken vragen module III

bespreken vanaf vraag 7

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 23, 29, 38, 39. 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51,  52, 59, 72, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 114, 115, 125, 128, 131, 135, 137

 

week 19 - 2008   Meivakantie   Opdrachten Nederlands nog niet gemaild?
                        Voor week 21mailen !!!!!

 

week 18 - 2008   Meivakantie

 

week 17   doornemen en maken Exploitatie hoofdstuk 4
nakijken hoofdstuk 3

Mailen in de maand april de opdrachten Nederlands

 EW Module III: Sociaal Culturele Veranderingen

Overzicht te maken vragen module III

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 23, 29, 38, 39. 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51,  52, 59, 72, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 114, 115, 125, 128, 131, 135, 137

 

week 16   Besproken opdrachten Nederlands + resultaten tot nu toe
Besproken begrip ideologie / technologische vooruitgang / migratie
                         wilsbeschikking / dementie / zelfmoord


doornemen en maken Exploitatie hoofdstuk 3 leiding geven


 EW Module III: Sociaal Culturele Veranderingen

Overzicht te maken vragen module III

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 23, 29, 38, 39. 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51,  52, 59, 72, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 114, 115, 125, 128, 131, 135, 137

 

week 15 - 2008   Eigenweg module 3
doornemen Hoofdstuk 2

Exploitatie: opdracht 2 Nederlands Instructie   ------->

besproken opdrachten Nederlands
aandachtspunten: titelpagina, indeling, taalgebruik en presentatie
                         (enkele opdrachten geschillencommissie klassikaal besproken)

 

week 14 - 2008   dinsdagklas
besproken exploitatie hoofdstuk 2 kosten en kostenberekeningen

besproken: leiderschapsstijlen
                - eerst soorten van werk besproken
                  * herhalende handelingen
                  * uitvoerende handelingen met aanvullende taken
                  * specialistische en diagnostische werkzaamheden

persoonlijke eigenschappen: zelfverzekerd / onzeker
                                         uitdagingen willen aangaan / kiezen voor zekerheid
                                         symphatiek / onsymphatiek

                taakgericht - mensgericht

                - autoritair - democratisch - laissez faire

 

week 13 - 2008   maandag / dinsdag geen les i.v.m. pasen

woensdagklas wel les
AEP 4b : maken Exploitatie Hoofdstuk 2 vanaf blz  17
AEP 4c : maken Exploitatie Hoofdstuk 2 vanaf blz  18

Eigenweg module 3
doornemen Hoofdstuk 1 (blz 127 - 140)

 

week 12 - 2008   Exploitatie
maken opdrachten hoofdstuk 2
(studenten dienen de opgaven te hebben uitgewerkt)
besproken t/m vr 1 blz 17

 

week 11 - 2008   Exploitatie

Maken hoofdstuk 2

mondeling toetsing begrippen
verloonde uren -  brutoloon,vakantiegeld, eindejaarsuitkering, jaaropgave
beschikbare uren / niet beschikbare uren
door te berekenen uren / productieve uren / improductieve uren
vaste kosten, variabele kosten
directe kosten , indirecte kosten

vragen t/m 5

 

week 10 - 2008   Exploitatie Besproken begrippen + hoofdstuk 1

( opdracht Nederlands instructie binnenkort beschikbaar)

hertoetsresultaten organisatie  aep 4b ------>

 

week 09 - 2008   voorjaarsvakantie

 

week 08 - 2008   Inleiding Exploitatie

 

week 07 - 2008  

Hertoets organisatie

 

week 06 - 2008   Bespreken resultaten

 

week 05 - 2008   Toets Beroepsvorming Organisatie 1T   JBVN3ORG1

 

week 04 - 2008   Inleveren  Organisatie 9P JBVN3NE09
Opdracht Geschillencommissie


Proeftoets  Organisatie

Proeftoetsvragen organisatie -------->    
Antwoorden ------> (code vereist)


(let op: in het OLC heb je een pas nodig met je studentgegevens; zorg dat je je pas bij je hebt)

 

week 03 - 2008   Afronding EW Module 1 Individu en samenleving

Evaluatietoets ( voorwaardelijke toets ) op basis van proeftoets wel/niet voldaan. - Proeftoetsuitwerking dient gemaild te zijn. - 
(Uitwerking bewaren voor eindtoets EW 3 module 1,2,3 en 4: eindtoets maart 2009)


Toets EW Module 1 Individu en samenleving (studenten afrondende leergang)

Vragen naar aanleiding van opdracht Nederlands folder geschillencommissie

 

week 02 - 2008  

In de les begeleid:

Proeftoetsvragen "Individu en samenleving"  ------->   

Antwoorden -------> (code vereist

(let op: in het OLC heb je een pas nodig met je studentgegevens; zorg dat je je pas bij je hebt)


week 52 - 2007
week 01 - 2008
  Kerstvakantie

 

week 51 - 2007  

Geen les:

doornemen EW opdrachten EW module I Individu en samenleving (de opgegeven vragen) 

 zie antwoorden --------->

 

week 50 - 2007   Nederlands:
opdracht 1 geschillencommissie  ------->

 

week 49 - 2007   Organisatie: Hoofdstuk 1,2 en 3

                  Doornemen: samenvatting organisatie ----->

EW Module I : Individu en samenleving : knelpunten vr 40 t/m 74

Nederlands:
opdracht 1 geschillencommissie  ------->

 

week 48 - 2007  
Voorbereidende opdracht : wat heeft ieder gevonden??


Algemene verkoopvoorwaarden

1. info over overeenkomsten      ------->

2. info over geschillencommissie auto ------->

Nederlands:
opdracht 1 geschillencommissie  ------->

 

week 47 - 2007   Voorbereidende opdracht

-      Wat is de geschillencommissie

- Hoe werkt deze instelling

- Zoek naar twee voorbeelden van een uitspraak

   (bedrijf in gelijk / klant in gelijk)

- Wat is de status van een uitspraak

- Welke Kosten zijn verbonden bij aangesloten zijn

- Hoe kun je je aansluiten bij de geschillencommissie

- Bepaal alle voordelen / nadelen

Nederlands: opdracht 1 geschillencommissie  ------->

 

week 46 - 2007   Organisatie: Hoofdstuk 1 en 2

Overzicht begrippenkader bij organisatie in de les

EW module I antwoorden vragen -------->

 

week 45 - 2007   Organisatie: Hoofdstuk 1 en 2

EW Module I : Individu en samenleving
maken vraag 40, 41, 43, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 74

zie schema  bestuur in ons land     --------->
zie schema dictatuur - democratie  --------->

 

week 44 - 2007   EW Module 1 Individu en samenleving

4a: besproken vraag 22 - 26
4b: besproken  vraag 17 - 21

 begrip individualisering + populisme in politiek
(niet de inhoud maar de persoon)

Besteding van overheidsgeld en de manier van belastingheffen naar aanleiding van zorgzelfstandigheid

( voorbeelden studiefinanciering- studielening - voorzieningen voor studenten - toekomstperspectief te verwachten inkomen)


week 43 - 2007   EW Module 1 Individu en samenleving
maken vraag 16 t/m 37


week 42 - 2007   Herfstvakantie geen les


week 41 - 2007   EW Module 1 Individu en samenleving
maken vraag 13 t/m 25

 

week 40 - 2007   EW Module 1 Individu en samenleving
nakijken  vraag 7 t/m 15

 

week 39 - 2007  

EW Module 1 Individu en samenleving
maken 7 t/m 15

behandeld: sociale en emotionele intelligentie

                omgaan met positieve/negatieve prikkels


week 38 - 2007  

EW Module 1 Individu en samenleving
maken vraag 1 t/m 7

 

week 37 - 2007  
De opstart:

administratieve ordening in groepen