klas  VM 1  VMK 1

jaar 2007-2008

 

Luchtvaarttechniek

 

 

Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---

 

week 26 - 2008   Hertoets maandag 23 juni bij cijfer lager dan 6.

 

week 25 - 2008   Inhalen toets

cijferslijst VM    1 ------>

cijferlijst   VMK  1 ----->

 

week 24 - 2008   Training 3 luisteroefeningen

 

week 23 - 2008   Training 3 communicatiemodel

 

week 22 - 2008   VM1
Toets EfficiŽnt lezen / samenvatten  (boek hoogspanning training 1+2 + behandelde vaste vragen
VMK1
Resultaten toets bespreken

training 3

 

week 21 - 2008   VM1  
In de les : samenvatten "tekst moderne natuurwetenschappen verklaard in Europa" 
( let op welke vaste vragen je moet stellen)
VMK 1
Toets EfficiŽnt lezen / samenvatten  (boek hoogspanning training 1+2 + behandelde vaste vragen

 

week 20 - 2008   pinkstermaandag geen les  VMK1
In de les : samenvatten "tekst moderne natuurwetenschappen verklaard in Europa" 
( let op welke vaste vragen je moet stellen)

 

week 19 - 2008   Meivakantie  

 

week 18 - 2008   Meivakantie

 

week 17   Leren: Uit boek hoogspanning: Training 2 + training 1
          overzicht --------->

 

week 16   Samenvatten
Overzicht van de verschillende manieren van samenvatten

in de les besproken met een overzicht van wat je moet weten.
zie overzicht --------->
Te bestuderen stof uit boek hoogspanning: Training 2
                                                             + basiskennis training

 

week 15   Uitwerken proeftoets 1 samenvatten (mailen voor je les week 15)
           Proeftoets samenvatten ------->

 

week 14   VM 1 Uitleg gegeven over opsporen oorzaak/gevolg
        Opnieuw uitwerken tekst Oorzaak / gevolg --------->


VMK1 : Uitwerken proeftoets 1 samenvatten (mailen voor je les week 15)
           Proeftoets samenvatten ------->

 

week 13   maandag 2e paasdag (geen les)
VMK op stage

 

week 12   VM 1 Uitwerken tekst Oorzaak / gevolg --------->

VM1 : In de les: Samenvatten Radar: Hybride auto ( letten op hoofdzaken)

VMK1 : Uitwerken internetopdracht (inleveren voor week 15)
           opdracht nog niet beschikbaar

 

week 11   Mailen samenvattingsopdracht "hydraulisch voedingssysteem"

VM 1 : In de les Extra opdracht 1: rangschikken gegevens personeelsbestand  ------>
VMK1: Samenvatten uit onderhoudshandelingen blz. 220 t/m 224

 

week 10   Mailen samenvattingsopdracht "hydraulisch voedingssysteem"

VMK1: In de les: Samenvatten Radar: Hybride auto

 

week 09 - 2008   voorjaarsvakantie

 

week 08 - 2008   VMK1 : In de les Extra opdracht 1: rangschikken gegevens personeelsbestand  ------>
                                             2: uitwerken tekst Oorzaak / gevolg --------->


VM1 + VMK 1:  maak uitbreidingsopdracht


Maak uitbreidingsopdracht samenvatten

Je hebt kennis gemaakt met de techniek van samenvatten. Je weet wat oriŽnterend, globaal of intensief lezen is en je kunt deze manieren van lezen toepassen.

Je kennis over het onderwerp maakt of je een tekst begrijpelijk of onbegrijpelijk vindt. Als een tekst onbegrijpelijk is, heb je in je studie vaak te maken met uitbreiding van je kennis. Hierbij hoort dat je eerst de hoofdlijn van de bedoeling in de gaten krijgt. Daarna dien je de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden.

En de hoofdzaken kunnen onderscheiden van de bijzaken is lastig. Je moet immers eerst de voorbeelden te kennen / zien om de betekenis van een werking / principe te kunnen doorgronden. Deze voorbeelden zijn de bijzaken.

Om de hoofdlijn van een tekst te vinden maak je gebruik van de bedoeling van de schrijver. Gebruik hierbij de titel , de inleiding , de kern en het slot. Ook kun je per alinea de kern benoemen om de hoofdlijn te achterhalen.

Er zijn veel manieren om de hoofdzaak van een tekst vast te stellen. Hoe meer manieren je kent, des te makkelijker kun je een tekst begrijpen op hoofdlijnen.

Bij studerend lezen gaat het om de inhoud te kunnen begrijpen. Hierbij is oriŽnteren , globaal en entensief lezen afhankelijk van je eigen kennis. Kritisch en beoordelend lezen vooral mogelijk bij voldoende kennis / ervaring en inlevingsvermogen.

Opdracht: Neem de tekst hydraulisch voedingssysteem door en vat deze tekst samen.

Tip: wat vereist je opleiding om te weten/begrijpen over dit onderwerp? Maak een keuze hoe je deze tekst gaat samenvatten.

------>

 

week 7   huiswerk mailen ( in je onderwerp klas opdracht en eventueel je naam als dit niet in je mailadres staat)

maak opdracht 11 

 

week 6    indelen in categorieŽn / subcategorieŽn en verdere onderverdelingen)

opdracht 10 besproken ( boomdiagram kernwoorden - catagorieŽn)

 

week 5   maken opdracht 9 en 10

- let op schrijversdoel  ( pas leesstrategie oriťnterend lezen / globaal lezen toe)

- let op hoofdthema    

- bepaal kernthema per alinea ( leesstrategie intensief lezen)

 

week 04 - 2008   maken en besproken training 2 opdracht 6, 7, 8

 

week 03 - 2008   Toetsweek: geen les
                 geen toets Nederlands

 

week 02 - 2008   Samenvatten

- let op schrijversdoel  ( pas leesstrategie oriŽnterend lezen / globaal lezen toe)
  (informeren, overtuigen, opdragen , vermaken enz.)

- let op hoofdthema    

- bepaal kernthema per alinea ( leesstrategie intensief lezen)

bespreken : opdracht 3

maken opdracht 4 t/m 8

 


week 52 - 2007
week 01 - 2008
  Kerstvakantie

 

week 51 - 2007   maken en besproken training 2 opdracht 3,

alinea's: kerngedachte bepalen en verwerken in driekolommenschema
             opdracht 3 opnieuw uitwerken

 

week 50 - 2007   Samenvatten ( zie vorige lessen)

valkuil 4: niet nagaan wat het schrijversdoel is en dus deze kennis niet gebruiken

valkuil 5: niet nagaan wat de context is


Techniek:  betekenis letterlijk / figuurlijk
               herkennen gebruik van verbindingswoorden
               herkennen van verwijswoorden

Toepassing:  wanneer iets intensief lezen

Toepassing:  tekssoorten herkennen
                   informatieve teksten ( let op feit / mening )
                   juridische teksten ( garantiebeperking / voorschriften - bepalingen )
                   overtuigende teksten ( beweringen - argumenten - geloofwaardigheid - oprechtheid )

maken en besproken training 2 opdracht 1, 2


week 49 - 2007   TRAINING 2       Inleiding tot samenvatten


Supersnel samenvatten: hoofdthema van een tekst vaststellen
 (herhalen leesdoelen training 1)

valkuil 1:
Niet lezen wat er staat, maar lezen wat je denkt dat er geschreven zou zijn!!

(je vult de tekst aan vanuit de beperkingen vanjezelf)

Lezen is intepreteren

(Maak gebruik van je basiskennis communicatie: gevoeligheden zijn de beperking voor helder taalgebruik en juiste betekenissen)


valkuil 2:
Niet weten wanneer je beter kunt gaan oriŽnterend / globaal of intensief lezen.

valkuil 3:
Niet herkennen van de tekstvorm:  tekstopbouw
                                                 -  titel / tussentitels
                                                 - inhoudsopgave / index / begrippenlijst
                                                 - zinnen (hoofdletters,komma's, punten)
                                                 - alinea's 

valkuil 4:
Niet herkennen van het hoofdonderwerp van een tekst
(hoofdgedachte of centrale thema)