Nederlands

  Verkeer en vervoer

Vliegtuigtechniek

 

week 45 Les 1 Introductie uitgangspunten tot helder taalgebruik

De basis tot helder taalgebruik

WIL JE HELDER MET IEMAND KUNNEN COMMUNICEREN DAN DIEN JE 

-     helder met jezelf communiceren

 

Het is dus van groot belang dat je jezelf kent (wilt kennen). Het is nodig inzicht te verkrijgen in je gevoeligheden. Een uitgangspunt om inzicht in je gevoeligheden te verkrijgen is:

Nee tegen jezelf zeggen maakt dat je grenzen kent en weet te handhaven

 

In de lessen helder taalgebruik is het uitgangspunt dat je alleen heldere grenzen naar anderen kunt aageven, als je je eigen grenzen kent.

Besproken is in de de les aan aantal gevoeligheden

bijvoorbeeld:  pedosexualiteit als gevoel in tegenstelling tot hiernaar handelen

 

week 46 Les 2 Emotionele intelligentie
 

Besproken is in de les:

intelligentie

Sociale intelligentie

Emotionele intelligentie

 

 week 47 Les 3 Emotionele intelligentie en verborgen verleiders

 

Verborgen verleiders ( je eigen gevoeligheden)

zie samenvatting ----->

week 48 Les 4 Terugblik en samenvatting

Les 4.

Zelfvertrouwen , is dat van belang bij helder taalgebruik????