Eigen Weg Module IV

 

Arbeid en samenleving

 

Proeftoets

 

 

1. Wat verstaan we onder:

 

     - arbeidsverdeling

 

     - mechanisering

 

     - technologisering

 

     -automatisering

 

 

2. Noem drie voorbeelden van nieuwe technologische ontwikkelingen in de motorvoertuigenbranche.

 

3.. Wat verstaan we onder arbeidsparticipatie?

4. Hoe noemt men de ontwikkeling van hybride voertuigen ook wel eens?

5. Wat verstaan we onder frictiewerkloosheid?

6. Wat verstaan we onder structurele werkloosheid?

7. Wat verstaan we onder conjuncturele werkeloosheid?

8. Wat verstaan we onderwerkloosheid?

9. Wat verstaan we onder een ruime arbeidsmarkt?

10.  Welke leeftijdsgroep wordt gerekend tot de beroepsbevolking?

11. Noem drie instrumenten (maatregelen) die de overheid kan gebruiken om de werkloosheid te bestrijden .

11 Wat is het CWI?

 

12. Welzijn in functiesí is een van de onderdelen van de Arbo-wet. De WEBA-lijst is een bekende checklist voor het beoordelen van functies op vgw-aspecten bij de arbeid.

Uit welke onderdelen moet een functie zijn samengesteld om te voldoen aan de eisen van welzijn op het werk?

13. Met welke leer houdt de economie zich bezig?

14. Wanneer is een aanschaf van een product of dienst economisch verantwoord?

15. Wat is een economische orde?

16. Wat is een plan-economie?

17. Wat is een vrije economie?

18. Wat is een geleide economie?

19. Wat is een gemengde economie?

20. Wat is een vacature?