Eigen Weg Module III

 

Sociaal Culturele veranderingen

 

Proeftoets

 

 

1. Waar houdt een ideologie zich mee bezig?

 

2. Noem wat voorbeelden van een ideologie?

 

3. Op welk gebied begeeft de wetenschap zich vooral?

 

 

4. Op welk gebied begeeft de politiek zich vooral?

 

 

5. Noem drie politieke stromingen in Nederland

 

 

6. Wat verstaan we onder fascisme?

 

 

7. Wat is nationaalsocialisme?

 

 

8. Wat verstaan we onder ultra-rechts?

 

 

9. Vroeger dacht men meer collectivistisch en nu meer individualistisch. Leg dit uit aan de hand van voorbeelden.

 

 

10.  Leg uit waarom een zorgstelsel als basis uit solidariteit moet bestaan.

 

 

11. Wat klopt er niet in de uitspraak: "Nederland is sinds de Tweede Wereloorlog steeds voller geworden en dit komt doordat zich hier zoveel mensen vestigden.

 

 

12. Waardoor zal in Nederland de vergrijzing juist vanaf 2010 extra sterk toenemen?

 

 

13. Welke oplossingen  kunnen bijdragen aan het in stand houden van een basispensioen (AOW) voor alle ouderen na 65 jaar.

 

14. Noem twee voordelen van de invoering van de euro.

 

 

15. Noem drie redenen waarom internationale samenwerking nodig is in de wereld.