Eigen Weg Module II

Mens en Werk

 

Proeftoets

 

 

 1. Welke functie vervult “Werken” voor de economie en de samenleving?

 

 1. Tussen welke partijen komt een CAO tot stand?

 

 1. Wanneer geldt een CAO voor iedere werknemer in een bedrijfstak?

.

 1. Noem het voordeel van collectieve afspraken.

 

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst?

 

 1. Wat verstaan we onder arbeidsparticipatie?

 

 1. Wat is een arbeidsreglement? 

 

 1. Wat is een CV (curriculum Vitae)?

 

 1. Wat verstaan we onder duurzaam arbeidsongeschikt?

 

 1. Welke instelling houdt zich bezig met de opsporing van illegale   

  arbeid.

 

 1. In welke omstandigheden heeft een sollicitant de meeste kans een baan te vinden die volledig aansluit bij de eigen (persoonlijke) wensen?

.

 1. Wat zijn dilemma’s?

 

 1. Wat verstaan we onder ethiek?

 

 1. Wat is het nationaal inkomen?

 

 1. Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden?