klas

AEP 5 X

jaar 2009-2010

  Verkeer en vervoer

Motorvoertuigentechniek


Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---


Beroepsvorming INNOVAM 
                        Organisatie samenvatting  ------>

Beroepsvorming Nederlands 
                       1e jaar
                       Org.    -----> Geschillencommissie
                       Exp.    -----> Instructie

                       2e jaar
                       VGW.  -----> Rapportage Risico-inventarisatie (arbo)

                                 aanwijzingen opzetten rapportage verkort ------->

                                 digitale RIE ------->
 


                       KPC.   -----> Klachtenprocedure

Beroepsvorming Eigen Weg MCK

 

 

week 51 - 2009
15 december
   
Toets Arbo & Milieu

Toets Kwaliteit, presentatie en communicatie

 

 

week 50 - 2009
8 december
   
Bespreken vragen arbo + milieu   Antwoorden ----->
                               

Proeftoets  Arbeidsomstandigheden & milieu                   ------>
                Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)    ------>


Voortgang opdrachten Beroepsvorming NederlandsBespreken Kwaliteit,Presentatie en communicatieMap INNOVAM   blok 4 Kwaliteit,Presentatie en communicatie

                       antwoorden ------>


                       Proeftoets  Kwaliteit, P + C   ------>

                       Antwoorden Kwaliteit, P+ C  ------>      

 

week 49 - 2009
1 december
  Toets 19.15 uur

MCV - Eigen weg 50 meerkeuzevragen
Te behandelen onderdelen na de toets:

Arbo  + milieu

Vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>
  
Bronmateriaal: de pdf-folder  ------>

*
zie ook Arbwet nieuwe stijl ------->    


doornemen: uit map 3 INNOVAM - gedeelte milieu blz. 30 t/m 45


Aanvulling Arbocatalogus:
De arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche is goedgekeurd per 1 januari 2009 en heeft daarmee de Arbobeleidsregels vervangen

zie de volgende link --------->


Digitale vragenlijst (Checklist arbeidsomstandigheden)  ------->Degenen die ook "Kwaliteit, presentatie en communicatie" moeten doen, kunnen starten met map 4 INNOVAM

 

week 48 - 2009   19.15 uur

Toets

Exploitatie

na de toets aandacht voor Arbo + milieu  door te nemen stofProeftoets module 4

Proeftoets  EW Module 4 Arbeid en Samenleven               ---->

Antwoorden (alleen toegankelijk met code )    ---->

 

week 47 - 2009  
doornemen en begrippen leren  Eigen weg Module IV

maken

Proeftoetsvragen  Module III   "Sociaal culturele veranderingen"   ------->

Antwoorden  ------> (code vereist) 

Exploitatie  doornemen hoofdstukken

maken proeftoets Exploitatie 
Map INNOVAM  
blok 2 Exploitatie       antwoorden ------>

                               Leiderschapsstijlen ------>


Proeftoets Exploitatie   ------>

Antwoorden Proeftoets  ------>      

 

week 46 - 2009    

doornemen en begrippen leren  Eigen weg Module III

Exploitatie  doornemen hoofdstukken
 

 

week 45 - 2009    

Besproken module II begrippen

Inleiding Exploitatie ---- beheersen van kosten
                                  kostensoorten

 

 

week 44 - 2009

26 okt t/m 30 okt
  Geen les

studieopdracht

doornemen en begrippen leren  Eigen weg Module II

Proeftoets maken module II Mens en werk: ---------->

proeftoets mailen

antwoorden proeftoets module II Mens en werk: ----->

Maken Sollicitatieopdracht -------->


Resulaten TOETS ORGANISATIE ------->


Voorbereiden week 44: Exploitatie
 

 

week 43 - 2009   Herfstvakantie


week 42 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  19.00 uur - 19.30 uur  Eigen weg Module II blz. vanaf blz 103
                               + begrippen

19.30 - 20.30 uur  TOETS ORGANISATIE

 

 

week 41 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  PROEFTOETSVRAGEN ORGANISTIE

Proeftoetsvragen
organisatie -------->    
(als je de uitwerking mailt, ontvang je de code voor de antwoorden ------ graag in onderwerp proeftoets organisatie)


Antwoorden ------> (code vereist)


- bespreken 6 en 7 en maken vragen
  

- doornemen Eigen weg Module II blz. 84 t/m 103
  

 

week 40 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  - doornemen organisatie hoofdstuk 5, 6 en 7 en maken vragen
   (ook meenemen de uitwerkingen hoofdstuk 1,2,3 en 4)

- doornemen Eigen weg Module II blz. 70 t/m 84
  

 

week 39 - 2009

21 t/m 25 september
  - doornemen organisatie hoofdstuk 1,2, 3, 4
   maken vragen

- doornemen begrippen begrippen Eigen weg module I
   * begrippentest

- bespreken opzet folder / brochure  Geschillencommissie

- bespreken opzet Instructie

 

week 38 - 2009   begrippen module 1

Inleiding organisatie
- Bedrijfskolom
- Profit en non-profit bedrijven
- Rechtspersonen / natuurlijke rechtspersonen

 

week 37 - 2009  

Inventarisatie vakken beroepsvorming

Afspraak:  Organisatie

               Opdrachten Nederlands

               MCK Eigen weg module 1

 

week 36 - 2009   Introductie - rooster