klas

AEP  5 a

AEP  5 b 

AEB  5 a

jaar 2009-2010

  Verkeer en vervoer

Motorvoertuigentechniek


Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---


Beroepsvorming INNOVAM  

Toetsrooster  AEP 5A ----->     AEP 5B ----->       AEB 5A ----->

Beroepsvorming Nederlands 
                       1e jaar
                       Org.    -----> Geschillencommissie
                       Exp.    -----> Instructie

                       2e jaar
                       VGW.  -----> Rapportage Risico-inventarisatie (arbo)

                                aanwijzingen opzetten rapportage verkort ------->

                                digitale RIE ------->
 
                       KPC.   -----> Klachtenprocedure


Beroepsvorming Eigen Weg MCK

 

week 21 - 2010   Hertoets Eigen weg

cijfers Toets Eigen weg april 2010 ---->

 

week 20 - 2009
  TOETS Kwaliteit,Presentatie en communicatie

Leren
Map INNOVAM
  blok 4 Kwaliteit,Presentatie en communicatie

                       antwoorden ------>


                       Proeftoets  Kwaliteit, P + C   ------>

                       Antwoorden Kwaliteit, P+ C  ------>      

                       Let op tijdig inleveren Opdrachten Nederlands    
  

 

week 18 en 19
        2010
  meivakantie

 

week 17 - 2010   Bespreken resultaten toets Eigen weg
bespreken hoofdlijnen Kwaliteit,presentatie en communicatie
bespreken klachtenprocedure

afspraken hertoets Eigenweg in week

 

week 16 - 2010   Toets Eigenweg module 1 t/m 4  50 meerkeuzevragen
week 15 - 2010   toetstraining begrippen module 4 
Begrippen kwaliteit, presentatie/communicatie
week 14 - 2010   toetstraining begrippen module 3
Begrippen kwaliteit, presentatie/communicatie
week 13 - 2010   toetstraining begrippen module 2
Opdracht Nederlands Klachtenprocedure
week 12 - 2010   toetstraining begrippen module 1

 

week 10 - 2010   Eigen weg module 4
week 9 - 2010   Eigenweg module 4


week 8 - 2010   Voorjaarsvakantie
week 7 - 2010   Eigen Weg  doornemen module 4
week 6 - 2010   Cijfers  Hertoets Arbeidsomstandigheden & milieu  ------> 

AEB5 : Doornemen begrippen module 3 van Eigen Weg

 

week 5- 2010  
Hertoets  Arbeidsomstandigheden & milieu

Alle AEP 5 klassen hebben hertoets op de eigen lesdag

(Nog geen proeftoets gemaakt: mail dan alsnog je proeftoets en je ontvangt de code voor de antwoorden)

Cijfers  Hertoets Arbeidsomstandigheden & milieu  ------> 

AEB5 : Doornemen begrippen module 1+2 van Eigen Weg

 

week 4- 2010  
Hertoets  Arbeidsomstandigheden & milieu

Alle klassen hebben hertoets op de eigen lesdag

(Nog geen proeftoets gemaakt: mail dan alsnog je proeftoets en je ontvangt de code voor de antwoorden)

Cijfers  Hertoets Arbeidsomstandigheden & milieu  ------>  (alleen aeb5a)

 

 

week 3 - 2010   Cijfers  Arbeidsomstandigheden & milieu  ------>


week 2 - 2010  
Toets  Arbeidsomstandigheden & milieu

 

week 51 - 2009
14 - 18 december
  Proeftoets  Arbeidsomstandigheden & milieu                   ------>
                Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)    ------>

Maken en doornemen: uit map 3 INNOVAM - gedeelte milieu blz. 30 t/m 45

 

week 50 - 2009
7 - 11december
  Bespreken vragen arbo + milieu   Antwoorden ----->
                               

Voortgang opdrachten Beroepsvorming Nederlands

 

week 49 - 2009

30 nov - 4 dec
 
Maken sollicitatieopdracht  ------> mailen

Uitvoeren risico-inventarisatie + opzet plan van aanpak door volgorde te bepalen waarin risico's moeten worden aangepakt.

Bespreken opdracht risico-inventarisatie


doornemen: uit map 3 INNOVAM - gedeelte milieu blz. 30 t/m 45

 

week 48 - 2009

23 - 27 november
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 nakijken vanaf vraag ......

Maken sollicitatieopdracht  ------> mailen

+  maken vraag 52, 55, 66, 67, 68 , 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81Vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>
  
Bronmateriaal: de pdf-folder  ------>

*
zie ook Arbwet nieuwe stijl ------->    


Aanvulling Arbocatalogus:
De arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche is goedgekeurd per 1 januari 2009 en heeft daarmee de Arbobeleidsregels vervangen

zie de volgende link --------->


Digitale vragenlijst (Checklist arbeidsomstandigheden)  ------->

 

week 47 - 2009

16-20 november
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 nakijken vanaf vraag ......

Maken sollicitatieopdracht  ------> mailen

+  maken vraag 52, 55, 66, 67, 68 , 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81

 

week 46 - 2009

9-13 november
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 nakijken vanaf vraag 33 t/m 48

Maken sollicitatieopdracht  ------> mailen

zie ook 2.3 uit eigen weg

 

week 45 - 2009

2 nov t/m 6 nov
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Nagekeken
Eigen Weg Module 2 t/m vraag 33

                             maken vraag 30 t/m 41
                             begrippenlijst doornemen

 

week 44 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 maken vraag 11 t/m 22
                             maken vraag 30 t/m 41
                             begrippenlijst doornemen


Besproken AOW , leeftijdsopbouw en broepsbevolking.

 

week 43 - 2009   Herfstvakantie


week 42 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 maken vraag 11 t/m 22
                             maken vraag 30 t/m 41
                             begrippenlijst doornemen

 

week 41 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2 maken vragen 1t/11
                             begrippenlijst doornemen

 

week 40 - 2009

28 sept t/m 2 okt
  mailen
opdracht  folder Geschillencommissie
opdracht  Instructie

Eigen Weg Module 2

 

week 39 - 2009

21 t/m 25 september
  - leren begrippen Eigen weg module I

- uitwerken en afronden opdrachten Nederlands 1e jaar

 

week 38 - 2009   - doornemen begrippen begrippen Eigen weg module I

- bespreken opzet folder / brochure  Geschillencommissie

- bespreken opzet Instructie

 

week 37 - 2009  

Overzicht programma beroepsvorming / Nederlands / Eigen Weg

Afspraak: MCK Eigen weg module 1 versneld doornemen

              Opdrachten Nederlands eerste jaar: af voor week 40 

 

week 36 - 2009   Introductie - rooster

 


Leerstof toets arbeidsomstandigheden en milieu

- Vragenlijst arbolijst nieuwe stijl  ------------>     (* zie ook Arbwet nieuwe stijl -------> )

- Kennis naar aanleiding van de door jou uitgevoerde risicoinventarisatie  (Checklist arbeidsomstandigheden)  ------->

- De werking van de arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Zie : www.arbomobiel.nl
  of zie de volgende link --------->


- Wet Milieubeheer.  Zie Katern veiligheid,gezondheid en milieu blz. 30 t/m 45  -- Uit Map 3 INNOVAM --