klas

AEP 5 a  b  c

jaar 2008-2009

  Verkeer en vervoer

Motorvoertuigentechniek


Heb je vragen, mail dan naar het adres tussen de streepjes 

--->abijsterbosch@deltion.nl<---

 

week 26 - 2009   UITSLAG   Her- hertoets 16 juni 2009 AEP 5a ----->

UITSLAG   Her- hertoets 17 juni 2009 AEP 5b ----->


UITSLAG   Her- hertoets 17 juni 2009 AEP 5c  ----->


Opdrachten Nederlands:

Indien je nog geen opdrachten hebt gemaild, graag zo spoedig mogelijk alsnog mailen.

Indien je aanwijzingen hebt ontvangen, graag zo spoedig mogelijk de herziene versie mailen.

Indien je voor 1 juli nog geen reactie hebt ontvangen op ingezonden werkstukken, graag je werkstukken opnieuw mailen. Let even op de bestandsgrootte en het mailadres. Want vaak is dit de oorzaak dat je werk niet aankomt.

 

week 25 - 2009   Afsluitende Her- Hertoetsen : alleen op inschrijving aep 5

dinsdag    16 juni aanvang 18.00 uur gebouw zwart
woensdag 17 juni aanvang  18.00 uur gebouw zwart

 

week 24 - 2009   Resultaten en mogelijkheid tot ondersteuningsles / training

Extra training begrippen 4 modulen uit Eigen weg :
dinsdag      9 juni 
woensdag 10 juni

(let op de inschrijving voor de afsluitende her-hertoetsen. Je dient het aanvraagformulier op school in te leveren op dinsdag/woensdag)


hertoetsresultaten AEP 5 a 2 juni  ----->

hertoetsresultaten AEP 5 b 3 juni  ----->

hertoetsresultaten AEP 5 c 3 juni  ----->

 

week 23 - 2009   Hertoetsen

Dinsdag     2 juni   aanvang 18.00 uur gebouw zwart
Woensdag  3 juni   aanvang 18.00 uur gebouw zwart

(Denk ook aan het mailen van je opdrachten Nederlands)

 

week 22 - 2009   Toetsresultaten 19 mei en 20 mei

Cijferlijst AEP 5a  ----->     

Cijferlijst AEP 5b  -----> (+ extraneuskandidaten)

Cijferlijst AEP 5c  ----->

Overzicht cijfers opdrachten Nederlands AEP5a -->    AEP5b -->    AEP5c -->

 

week 21 - 2009   TOETSEN 

              - Kwaliteit,Presentatie en communicatie

              - Eigen Weg Module 1 t/m 4

              - TechniekvakkenHertoetsresultaten 6 mei en 12 mei

Cijferlijst AEP 5a  ----->     

Cijferlijst AEP 5b  -----> (+ extraneuskandidaten)

Cijferlijst AEP 5c  ----->

Overzicht cijfers opdrachten Nederlands AEP5a -->    AEP5b -->    AEP5c -->

 

week 20 - 2009   12 mei - lesprogramma volgens rooster
             Doornemen Exploitatie: vragen stellen n.a.v. proeftoets

13 mei - lesprogramma volgens rooster
             Doornemen Exploitatie : vragen stellen n.a.v. proeftoets
 


12 mei - hertoets  
                   Beroepsvorming 3T Arbeidsomstandigheden & milieu JBVN3A&M3
                   aanvang 20.30 uur

                  Let opt:  Toetsen 12 mei in gebouw Bruin 1e verdieping.  Lokaal BR1-092. Dit is in de andere

                                  vleugel van de Campus.


 

week 19 - 2009
(4 + 5 mei geen lessen)
  6 mei - lesprogramma volgens rooster
           Doornemen Kwaliteit, presentatie en communicatie


Map INNOVAM   blok 4 Kwaliteit,Presentatie en communicatie

                       antwoorden ------>


                       Proeftoets  Kwaliteit, P + C   ------>

                       Antwoorden Kwaliteit, P+ C  ------>      

                       Opdracht Nederlands    

                            Opdracht Nederlands blok 3 Arbeidsomstandigheden en milieu --------->


                           Opdracht Nederlands blok 4  Kwaliteit,presentatie en communicatie  ------>6 mei - hertoets  
                Beroepsvorming 3T Arbeidsomstandigheden & milieu JBVN3A&M3
                aanvang 20.30 uur

 

week 18 - 2009   meivakantie

 

week 17 - 2009

  Cijferlijst AEP 5a  ----->     

Cijferlijst AEP 5b  -----> (+ extraneuskandidaten)

Cijferlijst AEP 5c  ----->

Overzicht cijfers opdrachten Nederlands AEP5a -->    AEP5b -->    AEP5c -->Afspraken en opdrachten

Blok 4: Kwaliteit,presentatie en communicatie

Inleveren Beroepsvorming 11P  JBVN3NEA11 verwerking Risico-inventarisatie


Opdracht Nederlands blok 3 Arbeidsomstandigheden en milieu
--------->


Inleveren Beroepsvorming 12P  JBVN3NEK12 verwerking klachtenprocedure

Opdracht Nederlands blok 4  Kwaliteit,presentatie en communicatie  ------>

 

week 16 - 2009

  Toets Beroepsvorming 3T Arbeidsomstandigheden & milieu JBVN3A&M3

(Op dinsdag 14 april en woensdag 15 april worden deze toets afgenomen)


Toetslokaal  W105     aanvang 17.30 uur


Inleveren Beroepsvorming 11P  JBVN3NEA11 verwerking Risico-inventarisatie

Opdracht Nederlands blok 3 Arbeidsomstandigheden en milieu --------->

 

 

week 15  - 2009   Bespreken

Proeftoets  Arbeidsomstandigheden & milieu                   ------>
                Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)    ------>Proeftoetsvragen de heer E. van Goor    ------>egoor@deltion.nl<-------


Proeftoets EW Module 2 Mens en werk (+ soc.wetgeving)  ------->
              
Antwoorden ( alleen toegankelijk met code)     ------>

Proeftoets  EW Module 4 Arbeid en Samenleven               ---->

                Antwoorden (alleen toegankelijk met code )    ---->

Proeftoetsvragen Eigen weg eerste leerjaar:
( als je deze niet gemaakt hebt vorig jaar, kun je deze proeftoetsen alsnog mailen )

Proeftoetsvragen  Module I    "Individu en samenleving"  ------->   

Antwoorden -------> (code vereist

Proeftoetsvragen  Module III   "Sociaal culturele veranderingen"   ------->

Antwoorden  ------> (code vereist) 

 

 

week 14  - 2009   In de les bespreken "Wet Milieubeheer"


- vragen opdracht Nederlands rapportage risicoinventarisatie

 

Leerstof toets arbeidsomstandigheden en milieu

- Vragenlijst arbolijst nieuwe stijl  ------------>     (* zie ook Arbwet nieuwe stijl -------> )

- Kennis naar aanleiding van de door jou uitgevoerde risicoinventarisatie  (Checklist arbeidsomstandigheden)  ------->

- De werking van de arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Zie : www.arbomobiel.nl
  of zie de volgende link --------->


- Wet Milieubeheer.  Zie Katern veiligheid,gezondheid en milieu blz. 30 t/m 45  -- Uit Map 3 INNOVAM --Hieronder staan de instructies/ huiswerkopdrachten die verstrekt zijn tot nu toe.

 

Huiswerkopdrachten

week 45/46/47
  Vragenlijst arbowet nieuwe stijl  ------------>
  
Bronmateriaal: de pdf-folder  ------>

*
zie ook Arbwet nieuwe stijl ------->    
  

Maken sollicitatieopdracht  ------> digitaal beschikbaar hebben

 
Schoolopdracht : gedeeltelijk in de les als opstart voor opdracht Risico Inventarisatie arbeidsomstandigheden

stap 1: Installeer de digitale vragenlijst en werk deze helemaal door.

           Digitale vragenlijst (Checklist arbeidsomstandigheden)  ------->

zie ook : www.arbomobiel.nl

Stappenplan maken na de risico-inventarisatie:

In de les is de digitale vragenlijst globaal besproken. De door jou gevonden risico's zou je in tabel 1 kunnen zetten om een stappenplan te kunnen maken.

lees de aanwijzingen en werk uit ------->
Aanvulling Arbocatalogus:
De arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche is goedgekeurd per 1 januari 2009 en heeft daarmee de Arbobeleidsregels vervangen

zie de volgende link --------->

 
Opdracht Nederlands blok 3 Arbeidsomstandigheden en milieu --------->


Grammatica werkwoorden                ------>