Proeftoetsvragen Beroepsvorming 

Motorvoertuigentechniek  Opleiding Eerste (Bedrijfs-) Autotechnicus

Kwaliteit,presentatie en communicatie

 

Beste cursist,

Hieronder tref je een proeftoets aan. Maak deze proeftoets ter voorbereiding op je toets / hertoets. Mail je uitwerking en je ontvangt de code voor de antwoorden

 

1. Welke twee soorten van kwaliteit onderscheiden we?

     10 p.

2. Wat is het doel van een participerende leiderschapsstijl?

   Schrijf 4 doelen op.

 

3. Leg uit waarom importeurs/dealerbedrijven zich meer zijn gaan richten op een grotere of doelgerichte service ?

 

4. Om de kwaliteit te bewaken kunnen we eisen stellen aan de input? Geef drie voorbeelden van dit soort eisen

(4+3+3 p.)

           

5. Wat wil een bedrijf bereiken met een regelkring als kwaliteitsborging?

          

6. De klant raakt steeds beter ge´nformeerd over aan te schaffen produkten. Wat  betekent deze kennistoename voor het autobedrijf?

(10p)

       

7. Geef een voorbeeld van een objectief advies?

(10 p) 

 

8.  Wat verstaan we onder productkwaliteit?

      10 p. 

    

9. Leg uit wat de samenhang is van de drie zorgsystemen in iedere bedrijfsvoering .

 

10. Leg uit wat subjectieve klachten zijn.

 

11. Wat is communicatie?

10 p.

    

12. Geef een voorbeeld van positieve feed back.

 

13. Wat is het doel van ISO-certificering>

10 p.

 

14. Wanneer gebruik je ja/nee-vragen in een gesprek?

10 p.

 

15. Wat is de functie van een klachtenprocedure in een bedrijf?

(10 p)