Proeftoetsvragen Beroepsvorming 

Motorvoertuigentechniek  Opleiding Eerste (Bedrijfs-) Autotechnicus

Exploitatie

 

Beste cursist,

Hieronder tref je een proeftoets aan. Maak deze proeftoets ter voorbereiding op je toets / hertoets.

 

1. Wat verstaan we onder de kostprijsberekening?

2. Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?

3. Noem drie voorbeelden van directe kosten.

4. Wat verstaan we onder kostenbeheersing?

5. Wat is het verschil tussen vaste en variabele kosten?

6. Wat zijn onderhoudsintervallen?

7. Wat wordt er bedoeld met after-sales activiteiten?

8. Noem drie zaken die een belangrijke rol spelen om meer uren in de werkplaats te kunnen verkopen.

9. Noem vier elementen die een rol spelen op de productiviteit.

10. Wat verstaan we onder de bezettingsgraad?

11. Uit welke drie delen bestaat het geldende werkplaatsuurtarief?

12. Productieve uren zijn ...........

13. Improductieve uren zijn ........

14. Hoe wordt de kostprijs per arbeidsuur berekend van de werkplaats?

15. Wat verstaan we onder een participerende stijl van leidinggeven.

16. Noem twee aspecten van leidinggeven. 

17. Noem de zes taken van een ledinggevende.

18. Noem drie voorbereidingsvragen bij het ontwerpen van een instructie.

19. Wat verstaan we onder competentiegericht onderwijs?

20.  Wat is een persoonlijk opleidingsplan ( POP) ?